52535462

ثبت 5 میلیمتر باران در لامرد

در دومین بارندگی پاییزی لامرد، 5 میلیمتر باران بارید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان لامرد، ایستگاه باران سنجی این مدیریت در بارندگی روز دوشنبه 17 آبان میزان 5 میلیمتر را ثبت کرد تا مجموع بارندگی پاییزه لامرد به 8 میلیمتر برسد. در مدت مشابه ایستگاه باران سنجی جهادکشاورزی بخش علامرودشت 2 میلمتر و چاهورز 5/0 میلیمتر را ثبت نموده است. بخش اشکنان بدون بارش گزارش شده است.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد