55757575

محمدصادق فانی مدیر جهادکشاورزی لامرد:

بخشودگی خسارت تأخیر و تأدیه اجاره اراضی کشاورزی

خسارت تأخیر و تأدیه اجاره اراضی کشاورزی بخشیده می شود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان لامرد، محمدصادق فانی مدیر جهادکشاورزی لامرد گفت: مستأجرین زمین های واگذاری با مراجعه به امور اراضی جهادکشاورزی ضمن تکمیل پرونده و پرداخت اجاره بها از بخشودگی خسارت تأخیر و تأدیه برخوردار خواهند شد. فانی افزود: براساس بخشنامه سازمان امور اراضی کشور، مستأجرین و بهره برداران اراضی واگذاری که تاکنون موفق به پرداخت اجاره بهای معوقه اراضی نشده اند در صورت تسویه اجاره بها تا پایان مهرماه 1401 شامل بخشودگی خواهند شد. وی به مستأجرین زمین های واگذاری توصیه کرد با توجه به زمان بر بودن ثبت پرونده ها در سامانه جامع اراضی کشور و اولویت تخفیف با کسانی که زودتر پیگیر خواهند بود با مراجعه به اداره امور اراضی جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل پرونده اقدام کنند. براساس دستورالعمل ابلاغ شده درصورت عدم مراجعه به موقع تا دوبرابر قیمت درنظر گرفته شده جریمه خواهند شد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد