55555522

اخذ مجوز تغییرکاربری در اراضی کشاورزی لامرد

اخذ مجوز تغییرکاربری اراضی زراعی و کشاورزی امری ضروری است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان لامرد، حمیدرضا قصابی اروجی مسئول اداراه امور اراضی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان لامرد گفت: هرگونه ساخت و ساز در اراضی زراعی و باغی نیاز به مجوز تغییرکاربری دارد. کشاورزان در صورت نیاز به هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی می بایست نسبت به دریافت مجوزهای لازم از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اقدام کنند.

قصابی اروجی گفت: کشاورزان به منظور جلوگیری از مشکلات قانونی، قبل از اقدام به هرگونه ساخت و ساز جهت مشاوره و اخذ مجوز به اداره امور اراضی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان لامرد مراجعه نمایند. وی افزود: تأمین امنیت غذایی برعهده وزارت جهادکشاورزی است و با توجه به افزایش روز افزون جمعیت کشور، نیازهای غذایی نیز در حال افزایش است بنابراین ضرورت دارد که ظرفیت اراضی کشاورزی حفظ شود. لذا می طلبد جامعه کشاورزی شهرستان در حفظ خاک و زمین های کشاورزی سهیم باشند.

شایان ذکر است در شش ماهه اول سال جاری در راستای حفظ کاربری اراضی ضمن پایش و گشت زنی، تعداد 12 مورد تغییرکاربری غیر مجاز شناسایی و از مجاری قانونی اقدام شده است. در همین زمان 5/2 هکتار از اراضی کشاورزی به عرصه تولید برگشته است.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد