5258

بارش باران همراه با رعد و برق در لامرد

با ورود سامانه بارشی جدید به شهرستان لامرد، شاهد بارش در نقاط مختلف شهرستان بودیم.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان لامرد، براساس پیش بینی های هواشناسی درخصوص بارش باران و رعد و برق ، این پیش بینی محقق شد و در تاریخ 25 تیرماه ، ایستگاه باران سنجی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان لامرد میزان 5/0 میلیمتر را ثبت کرد. در مدت مشابه ایستگاه های باران سنجی در بخش های اشکنان 5/13 میلیمتر، علامرودشت 8/9 میلیمتر، چاهورز 6 میلیمتر را گزارش داده اند.

خسارت های احتمالی در دست بررسی کارشناسی می باشد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد