52555

پایان برداشت محصول کلزای لامرد

باتوجه به پایان سال زراعی در محصول کلزا، 700 تن محصول تولید و تحویل مراکز خرید شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان لامرد، برداشت محصول استراتژیک کلزا در شهرستان لامرد به پایان رسید و کشاورزان کلزا کار لامردی موفق به تولید 700 تن کلزا شدند. با توجه به کاهش شدید نزولات آسمانی و بروز خشکسالی در سال زراعی جاری تولید نسبت به سال قبل کاهش 40 درصدی را نشان می دهد. این کاهش نزولات آسمانی و عدم بارندگی در فصل پاییز و نیز شوری خاک، بیش از 200 هکتار از سطح زیرکشت محصول کلزای شهرستان از بین رفته و به 550 هکتار رسید. در مجموع از سطح 550 هکتاری، 700 تن با متوسط 1300 کیلوگرم در هکتار محصول برداشت شده است.

متوسط برداشت سال زراعی گذشته با توجه به بارش های بسیار خوب، 2 هزار کیلوگرم در هکتار بوده است.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد