525243624

حمیدرضا قصابی رئیس اداره امور اراضی جهادکشاورزی لامرد شد

باحکم مدیر جهادکشاورزی لامرد حمیدرضا قصابی رئیس اداره امور اراضی جهادکشاورزی شهرستان لامرد شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان لامرد، محمدصادق فانی مدیر جهادکشاورزی لامرد، حمیدرضا قصابی اروجی را به عنوان رئیس اداره امور اراضی جهادکشاورزی شهرستان منصوب کرد. در حکم وی آمده است: براساس موافقت مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی فارس و تجارب ارزنده شما به مدت 4 سال به سمت ریاست اداره امور اراضی جهادکشاورزی لامرد منصوب می شوید.

پیش از این داود کیمیایی این مسئولیت را عهده دار بود که بازنشسته شد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد